principios de sostenibilidad de la industria gráfica

Principis de Sostenibilitat

El nostre model de desenvolupament es fonamenta en la sostenibilitat. Som conscients que formem part d'un teixit social, econòmic i mediambiental, i que el seu futur depèn de les decisions que prenem en el present. Per això, Grifoll uneix de manera inseparable creixement econòmic, responsabilitat social i respecte a l'entorn.

La nostra obligació amb la societat va més enllà de la creació de riquesa. En Grifoll procurem adoptar les nostres decisions de forma transparent, desenvolupant polítiques integradores que impactin positivament en l'entorn social i mediambiental.

Pots descarregar la nostra Política de Gestió completa aquí:Política de Gestió

pol´tica mediambiental de la industria gráfica

Política Mediambiental

El medi ambient és condicionant de tota activitat humana. Protegir i fer un ús responsable i sostenible dels seus recursos és fonamental per garantir el futur de la nostra societat. Per això, Grifoll es compromet a aplicar gradualment les següents pràctiques per a un major respecte a l'entorn:

  • Dissenyar, mantenir i millorar les nostres instal·lacions de forma continuada de manera que s'eviti o disminueixi l'impacte mediambiental.
  • Implantar processos eficients de gestió de residus per reduir emissions, abocaments, residus i sorolls.
  • Implantar una política mediambiental transparent.
  • Integrar la dimensió mediambiental i el respecte a l'entorn en l'estratègia global.