principios de sostenibilidad de la industria gráfica

Principes van duurzaamheid en gezondheid op het werk

Ons ontwikkelingsmodel is gebaseerd op duurzaamheid. We zijn ons ervan bewust dat we deel uitmaken van een sociaal, economisch en ecologisch weefsel waarvan de toekomst afhangt van de beslissingen die we in het heden nemen. Om deze reden combineert Grifoll onlosmakelijk economische groei, sociale verantwoordelijkheid en respect voor het milieu.

Onze verplichting tegenover de samenleving gaat verder dan het creëren van rijkdom. Bij Grifoll proberen we onze beslissingen op een transparante manier te nemen en inclusief beleid te ontwikkelen dat een positieve impact heeft op de sociale en ecologische omgeving.

U kunt hier onzeBeleid inzake gezondheid en veiligheid op het werk

pol´tica mediambiental de la industria gráfica

Milieu beleid

U kunt hier onzeMilieubeleid

Het milieu is een bepalende factor bij alle menselijke activiteiten. Het beschermen en verantwoord en duurzaam gebruik maken van zijn hulpbronnen is essentieel om de toekomst van onze samenleving te garanderen. Om deze reden verbindt Grifoll zich ertoe om geleidelijk de volgende praktijken toe te passen om meer respect voor het milieu te garanderen:

  • Ontwerp, onderhoud en verbeter onze faciliteiten voortdurend op een manier die de impact op het milieu vermijdt of vermindert.
  • Implementeer efficiënte afvalbeheerprocessen om emissies, lozingen, afval en lawaai te verminderen.
  • Implementeer een transparant milieubeleid.
  • Integreer de milieudimensie en respect voor het milieu in de globale strategie.