Etiquetes amb dades variables

Impressió d’etiquetes amb dades variables

Una etiqueta pot necessitar que la informació que conté sigui diferent cada cop. Aquesta informació pot ser un text, un codi alfanumèric o un número. Grifoll automatitza aquest procés per oferir una etiqueta personalitzada i adaptada a les necessitats de cada client.

Què és la VDP?

La VDP és la Impressió de Dades Variables (Variable Data Printing). Aquesta tècnica combina llistats de dades amb les nostres màquines d’impressió digital i resulta en una etiqueta impresa en alta qualitat amb informació única. La impressió de dades variables es fa servir tant en temes de numeració i codificació com a l’hora de personalitzar un missatge.

Avantatges de la impressió variable

Està demostrat que l’engagement davant un missatge personalitzat és molt més gran que davant un genèric. La possibilitat de numerar i codificar permet assignar diferents respostes per a codis diferents, com ara en el cas de les promocions amb premi.

DEMANAR MÉS INFORMACIÓ

Si us plau, tingueu en compte que som una empresa B2B i requerim un mínim d’unitats per a les nostres comandes. Assegureu-vos d’incloure aquesta informació al vostre pressupost