Etiquetatge

Grifoll ofereix una gran varietat de solucions d’etiquetatge complex. Etiquetes multipàgina, etiquetes desplegables i etiquetes IML.