Hoe beïnvloedt de daling van de euro de export?

Afgelopen maandag, 9 maart, is de ECB begonnen met het massaal opkopen van schuldpapier. Deze actie volgt op een plan om de deflatoire trend van de Europese economie, d.w.z. de daling van de euro, te corrigeren. Er wordt geschat dat de totale aankoop van schulden 60 miljard per maand zal bedragen en het doel is om de economie weer op te krikken en werkgelegenheid te genereren.

Gevolgen van de deflatie van de euro:

Dit nieuws valt samen met een nieuw dieptepunt in de wisselkoers van de euro ten opzichte van de dollar, die is gedaald naar 1,088 dollar per euro. Wat is de relatie tussen deze twee factoren?

Op dit moment stellen de meeste landen hun importprijzen vast in dollars. Dit betekent dat een koper wiens valuta in waarde is gedaald en die in dollars moet kopen, duurder uit zal zijn. Echter, als ze goederen of diensten in Europa kopen, zal dit in vergelijking competitiever zijn. In dit opzicht is het gelijktrekken van de euro en de dollar voordelig voor de EU.

Echter, als we Spanje als voorbeeld nemen, worden 70% van de exporten binnen de Europese Unie uitgevoerd, waar de wisselkoersfluctuaties tussen de euro en de dollar geen invloed hebben omdat de euro de gemeenschappelijke munteenheid is. Dit betekent dat slechts 30% van de exporten profiteert van de depreciatie van de euro.

Om de producten te vervaardigen die in het buitenland worden verkocht, heeft Europa energie nodig, een van zijn schaarsste goederen en daarom een van zijn grootste importgoederen. Op dit moment valt de daling van de euro samen met een dramatische daling van de brandstofprijzen, zodat de twee factoren elkaar opheffen en het concurrentievermogen van Europa in de wereldeconomie behouden blijft. Dit is waar het besluit van de ECB om schulden op te kopen om liquiditeit te injecteren in de Europese economieën, zodat ze kunnen investeren in economische ontwikkeling, om de hoek komt kijken. Geschat wordt dat ruwe olie in de komende vijf jaar zal terugkeren naar het prijsniveau van 2013, dat wil zeggen het dubbele van het huidige niveau. Er zijn geen aanwijzingen dat de Europese economie in hetzelfde tempo zal groeien, dus we zullen een zwakkere munt hebben om het hoofd te bieden aan duurdere energie-importen, met als gevolg verlies van concurrentievermogen.

Problemen met planning op middellange termijn

Veel bedrijven nemen een riskante gok door vandaag samenwerkings- en leveringsovereenkomsten voor twee, drie of vijf jaar te ondertekenen. Er is een zeer groot risico dat een stijging van de brandstofprijzen deze projecten op middellange termijn onrendabel (of zelfs onbetaalbaar) zal maken. Deze verschuiving in het Europese monetaire beleid, dat geleidelijk de soberheid van de afgelopen zeven jaar achter zich laat, is een investering die bedrijven nieuwe wapens in handen geeft om toekomstige beslissingen het hoofd te bieden.  

Vergeet niet dat je ons kunt volgen en je commentaar kunt geven op  Linkedin.

Mateo Hilderink
Mateo Hilderink

Kansen genereren voor Grifoll sinds 2013. Specialist in promotionele product- en loyaliteitscampagnes.

Stuur ons uw vragen of vraag een offerte aan