Etikettering van voedingsmiddelen: Meningen van consumenten

Nuevo etiquetado de alimentos con información nutricionalVoedseletikettering in Europa is een onderwerp dat steeds meer aandacht krijgt van regelgevende instanties. Na de recente goedkeuring van “Verordening (EU) 1169/2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten” beginnen institutionele projecten om de presentatie van informatie op het etiket te verbeteren.

Zoals we op Linkedin publiceerden, voert de Franse overheid een experiment van 10 weken uit om een voedseletikettering te definiëren die verantwoorde en duurzame consumptie aanmoedigt. Met behulp van verschillende grafische oplossingen onderzoeken ze welke etikettering het meest efficiënt is om consumenten te beschermen, te informeren en voor te lichten over de voedingswaarde en het caloriegehalte van een voedingsmiddel.

Eetgewoonten en voedseletikettering

Zoals elk jaar publiceert CEACCU de resultaten van zijn Consumer Habits-onderzoek. Dit onderzoek wordt uitgevoerd onder meer dan 2.000 mensen met als doel te analyseren hoe consumenten voedselinformatie waarnemen, wat de meest gewaardeerde informatieve elementen zijn, welke tekortkomingen ze vinden in de etikettering en hoe effectief de presentatie ervan is.

De belangrijkste bevindingen van het voedseletiketteringsonderzoek zijn als volgt:

1. Consumenten zijn veeleisender en gaan actief op zoek naar informatie. 71% zegt informatie te zoeken bij het kopen van een product, voornamelijk via het etiket.

2. De informatie die het meest wordt gewaardeerd door 48% van de respondenten is het vetgehalte van het voedsel. Consumenten geven er de voorkeur aan te weten wat schadelijk is voor hun gezondheid. De schaarse vermelding van andere bestanddelen met een vergelijkbaar effect op de gezondheid wijst op een gebrek aan voorlichting.

3. 45% van de respondenten vertrouwt de informatie op het etiket niet. 56% vindt dat de gegevens op etiketten niet zo nuttig zijn als ze zouden moeten zijn, met als belangrijkste problemen “geringe zichtbaarheid (27%), verwarring (23%) en geringe relevantie (6%)”.

4. Er is een tegenstelling tussen het gepercipieerde belang van voedingsinformatie (6%) en de toegenomen interesse in gezonde producten. Consumenten hechten veel belang aan gezondheid, maar letten niet op de voedingswaarde-informatie op het product.

5. 87% vindt de herkomst van voedsel belangrijk of zeer belangrijk. Volgens de huidige voedselwetgeving is het niet verplicht om deze informatie te vermelden.

6. Voor de geraadpleegde consumenten is het ideale etiket “eenvoudiger, met grotere letters en minder technische woorden”.

Samen met de standaardisatie van mobiele apparaten als informatiemiddel kiezen veel fabrikanten ervoor om het fysieke label te combineren met digitale middelen. Met oplossingen zoals QR-codes of NFC-tags kan de informatie op het label worden uitgebreid, zodat de steeds veeleisender en beter opgeleide consument tevreden wordt gesteld. Ga voor meer informatie over dit soort etiketten naar onze etiketteringsoplossingen.

Mateo Hilderink
Mateo Hilderink

Kansen genereren voor Grifoll sinds 2013. Specialist in promotionele product- en loyaliteitscampagnes.

Stuur ons uw vragen of vraag een offerte aan